Tuesday, February 13, 2018

NEW POEM -- Winter | NOWY WIERSZ -- Zima

WINTER
If you are the cold path uphill through the snow
Then I am the grey winter sky above you
With its sporadic breaks of sunshine

If you are the trees on this mountain, seemingly frozen solid above a certain altitude
Branches covered with beautiful frost patterns
Then I am the mountain itself
I want to speak to you, but your roots have grown over my ability to do so

If you are the animals trying to survive in the winter months
Then I am their last-minute luck in finding food or shelter
On an unlucky day of an unlucky week of an unlucky life

If you are the fatigue formed from the fear of failure
From staring at the February horizon still too far in the distance
Then I am faith
The kind that you look for, and realize that you might just be all out of

ZIMA

Jeżeli jesteś zimną ścieżką w górę poprzez śnieg
To ja jestem szarym zimowym niebem nad tobą
Ze sporadycznym prześwitem słońca

Jeżeli jesteś drzewami na tej górze, na pozór całkowicie zamarzniętymi od pewnej wysokości
Z gałęziami polukrowanymi pięknymi wzorami mrozu
To ja jestem samą górą
Chciałbym z tobą porozmawiać, ale twoje korzenie zdławiły mój głos

Jeżeli jesteś zwierzętami próbującymi przetrwać zimowe miesiące
To ja jestem szczęściem, które im pozwala znaleść jedzenie lub schronienie w ostaniej chwili
W pechowy dzień pechowego tygodnia pechowego życia

Jeżeli jesteś zmęczeniem stworzonym przez strach przed klęską
Przez gapienie się na lutowy horyzont, nadal zbyt daleko w oddali
To ja jestem wiarą
Taką, której szukasz i zdajesz sobie sprawę, że może już się wyczerpała